Езици

Нашето портфолио включва следните езици:

Езикова група Цена на писмен неспециализиран превод Цена на писмен специализиран превод

І езикова
група: Английски, немски, френски, руски, испански, италиански

Обикновена: 10

Бърза: 12

Експресна: 14

Обикновена: 12

Бърза: 15

Експресна: 18

ІІ езикова
група: Румънски, гръцки, турски, сръбски, хърватски, македонски,
полски, украински, чешки, словашки

Обикновена: 15

Бърза: 16

Експресна: 18

Обикновена: 17

Бърза: 22

Експресна: 27

ІІІ езикова
група: Португалски, унгарски, словенски, холандски, шведски,
датски, норвежки, албански, арабски

Обикновена: 18

Бърза: 20

Експресна: 22

Обикновена: 25

Бърза: 30

Експресна: 35

ІV езикова
група: Японски, виетнамски, туркменски, кюрдски, естонски, фински, литовски, латвийски, персийски

По договаряне По договаряне

Цените са базови за една страница целеви текст, в български лева, без ДДС.

Неспециализираните преводи включват стандартни документи.
Специализираните преводи включват юридически, технически, медицински, икономически документи, както и такива съдържащи терминология от химията, биологията, нанотехнологиите, физиката, астрономията, екологията и др.

За преводи, съдържащи над 200 страници изходен текст се договаря отстъпка.

Фирмата не е регистрирана по ДДС.