За Felidae

home-1

Felidae Ltd е агенция за преводи, регистрирана по Търговския Закон на Република България със седалище в София, България.

Концепцията на Felidae Ltd е предоставяне на цялостни решения на езиковите предизвикателства, възникващи в резултат от нарастващото търсене на качествени преводачески услуги. Нашият стремеж е да предложи на клиента качествена услуга, съчетана с бързина и гъвкавост, конфиденциалност и коректност.

Екипът на Felidae Ltd. се състои от висококвалифицирани специалисти в различни експертни области, специализирани в писмените и устни преводи, придружаването и локализацията.
Нашата мисия е чрез изкуството на лингвистиката да улесним комуникацията и да премахнем езиковите бари

ери.