Локализация

Езиковата локализация е част от процеса на превод и културна адаптация на определен продукт за определен регион, страна или социална група, отчитащ различията между отделните пазари. Процесът е известен като интернационализация и локализация. Езиковата локализация предполага задълбочено проучване и познаване на целевата култура с цел правилното адаптиране на продукта към местните нужди.

Локализацията е свързана предимно с културната адаптация и превод на сайтове, софтуери, видео игри.

Освен превод процесът на локализиране може да включва различни операции като адаптиране на таблици, обръщане в местна валута, използване на характерни за дадена култура форми за обозначаване на адреси, телефонни номера и дати и много други детайли. Тези промени имат за цел да адаптират продукта към местната култура, лингвистични особености и нрави.