Писмени преводи

Нашата мрежа от опитни и квалифицирани преводачи е на разположение за широк спектър от области.
Съгласно БДС, цените на писмените преводи се определят на страница от преведения текст, състояща се от 1800 знака с интервалите.
В зависимост от желаните срокове на изпълнение, поръчките могат да бъдат обикновена, бърза и експресна.

  • Обикновената поръчка представлява превод на до 8 преводачески страници за срок от 48 часа от възлагането на поръчката.
  • Бързата поръчка представлява превод на до 8 преводачески страници за срок от 24 часа от възлагането на поръчката.
  • Експресната поръчка представлява превод на 1 до 5 преводачески страници до края на деня или до обяд на другия ден след възлагането на поръчката.