Как работим?

Нашата методология има за цел да осигури възможно най-добро качество на преводите.
След получаване на изходния текст, ние оценяваме необходимите ресурси, заедно с анализ на разходите и сроковете.

Преди възлагане на проекта на преводач, е възможна допълнителна проверка на текста, за да се преценят необходимите инструменти като речници, преводна памет, софтуер и т.н. При специализираните преводи, текстовете се възлагат на преводачи с опит в съответната област.

Като допълнителна опция, предлагаме коректурен прочит и редакция на завършен превод. Съдържанието на превода се проверява от отделен лингвист – специалист в конкретната област. Заплащането на тази услуга варира от 20% до 50% върху цената на страница преведен текст. Когато изходният текст е ръкописен, той се таксува с 20% върху цената на преводна страница.

Писмени преводи, възложени в неделя или друг официален почивен ден се таксуват с 50% върху цената на преводна страница.

Comments are closed.