Съвременният превод

Много може да се каже за превода като едно от най-ефективните, ако не и единствно средство за комуникация между културите на различни езици. Преводът като понятие е съществувал преди хилядолетия, но едва през втората половина на ХХ век се появява като независима академична дисциплина, преподавана в университетите.

Машинен превод и човешки превод

Машинният превод е процес, при който компютърна програма анализира изходния текст и възпроизвежда целевия текст принципно без човешка намеса. В действителност обаче той обикновено е свързан с човешка намеса под формата на предварително или последващо редактиране. С подходяща терминологична работа, с подготовка на изходния текст за машинен превод под формата на предварително редактиране и с преработката му от преводач под формата на последващо редактиране, инструментите за машинен превод могат да дадат добри резултати, особено ако системата за машинен превод е интегрирана в преводаческа памет.

Нередактираният машинен превод е публично достъпен чрез инструменти в интернет като Google Translate, Babel Fish, Вавилон и Stardict. Те произвеждат необработени преводи, които при благоприятни обстоятелства, "дават същността" на изходния текст.

В интернет един преводачески софтуер може да помогне на неговорещите даден език лица да разбират уеб страници на този език. Инструментите за превод на цели страници са от спорна полза, тъй като те предлагат само ограничено разбиране на потенциалното намерение и контекст на авторския текст, то преведените по този начин страници по-скоро имат объркващ ефект, отколкото да подпомагат разбирането на текста.Все по-популярни стават интерактивните преводи с изскачащи прозорци. Тези инструменти показват един или повече еквиваленти за всяка дума или фраза.
Операторите просто трябва да изберат най-вероятния еквивалент, докато мишката се плъзка над текста.

В крайна сметка обаче, всеки опит да бъде напълно заменен човешкият превод с машинен със сигурност ще бъде обречен на провал поради простата причина, че не съществува машинен превод, който да има способността да тълкува. Например само преводач може да тълкува определени културни компоненти, които могат да се срещат в изходния текст и които не могат да се преведат буквално, както става при автоматичния превод. Освен това е общоприето, че една от най-трудните задачи при превод е запазването в целевия текст на същото въздействие, налично в изходния текст. В това отношение автоматичния превод е доказал своите слабости в сравнение с човешкия превод. Само преводачът може да разбере различните културни, езикови и семантични фактори, допринасящи за предаването на същото въздействие в целевия текст, което съществува в изходния.

Инструменти за компютърно подпомагане на превода

Компютърно подпомаган превод или САТ е форма на езиков превод, в който преводачът използва компютърен софтуер за подпомагане и улесняване на процеса на превод.

Компютърно подпомаганият превод понякога се нарича машинно подпомаган превод (не бива да се бърка с машинния превод).
Наличните днес системи за автоматичен машинен превод сами по себе си не са в състояние да произведат преводи с високо качество. Продукцията им трябва да бъде редактирана от хора за коригиране на грешките и подобряване на качеството на превода. Компютърно подпомаганите преводи (САТ) комбинират етапа на ръчно редактиране със софтуера, превърщайки превода в интерактивен процес между човек и компютър.

Някои съвременни компютърно подпомагани решения за превод включват контролиран машинен превод. Скъпите модули за машинен превод по принцип предлагат по-сложен набор от инструменти, достъпни за преводача, които могат да включват функции за управление на терминологията и различни други лингвистични инструменти и помощни програми. Внимателно изработените потребителски речници, основани на коректната терминология значително подобряват точността на машинния превод и като резултат те са насочени към повишаване на ефективността на цялостния процес на превода.

Компютърно подпомаганият превод е един широк и неточен термин, обхващащ набор от инструменти – от най-прости до най-сложни. Това може да включва: проверки на правописа или проверки на граматиката, вградени или в текстообработващата програма или в допълнителни програми; терминологични мениджъри, които позволяват на преводачите да управляват своя собствена терминологична база данни в електронна форма. Това може да варира от проста таблица, създадена в текстообработваща програма или електронна таблица, до база данни, създадена в програма като FileMaker Pro или за по-гъвкави (и по-скъпи) решения - специализирани софтуерни пакети като SDL MultiTerm, LogiTerm, Termex и т.н.

Comments are closed.