Преводачи

Компетентният преводач е не само двуезичен, той е двукултурен.
Един език не представлява само сбор от думи и граматически правила за създаване на изречения, но той е широка система за взаимовръзка на значения и културни препратки.

Компетентните преводачи се отличават със следното:

  • Много добро знание, писмено и говоримо, на езика от който превеждат (изходния език)
  • Много добро знание, писмено и говоримо, на езика на който превеждат (целевия език)
  • Запознатост с предмета на текста, който се превежда
  • Задълбочено разбиране етимологичните и идиоматични съотношения между двата езика
  • Фино чувство за момента, когато е нужно перифразиране, така че да се гарантира верен, а не неистински еквивалент между изходния и целевия текст.

Ролята на преводача по отношение на текста е сравнима с тази на един майстор, напр. музикант или актьор, който интерпретира произведение на изкуството. Преводът, както и другите изкуства, неизбежно включва избор, а изборът предполага тълкуване.

Comments are closed.