Portfolio Category: languages

Факти за превода

Преводът представлява предаване на смисъла на текста от изходния език на целевия език като се запазва значението. Преводачите винаги рискуват неподходяща употреба на идоми от изходния език в превода на целевия език. Но от друга страна такива преливания могат да внесат полезни преводни заемки, обогатяващи целевия език. Всъщност преводачите значително са подпомогнали оформянето на езиците на...
Read more

Преводачи

Компетентният преводач е не само двуезичен, той е двукултурен. Един език не представлява само сбор от думи и граматически правила за създаване на изречения, но той е широка система за взаимовръзка на значения и културни препратки. Компетентните преводачи се отличават със следното:
  • Много добро знание, писмено и говоримо, на езика от който превеждат (изходния език)
  • Много добро знание, писмено...
Read more

Съвременният превод

Много може да се каже за превода като едно от най-ефективните, ако не и единствно средство за комуникация между културите на различни езици. Преводът като понятие е съществувал преди хилядолетия, но едва през втората половина на ХХ век се появява като независима академична дисциплина, преподавана в университетите. Машинен превод и човешки превод Машинният превод е процес, при...
Read more

Как работим?

Нашата методология има за цел да осигури възможно най-добро качество на преводите. След получаване на изходния текст, ние оценяваме необходимите ресурси, заедно с анализ на разходите и сроковете. Преди възлагане на проекта на преводач, е възможна допълнителна проверка на текста, за да се преценят необходимите инструменти като речници, преводна памет, софтуер и т.н. При специализираните преводи, текстовете...
Read more